Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Linköpings trädgårdsförening 2001: Perennplanteringar.
Linköpings kommun, Linköping

http://www.linköping.info/Global/Kultur%20och%20fritid/Friluftsliv/Informationsmaterial/vaxtforteckning_den_forsankta_tradgarden.pdf


Kopplade växtnamn  [2]
 A   I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Angelica sylvestris 'Vicar's Mead'  
Iris (Sibirica-Gruppen) 'Little White'  McEwen 1968