Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSamling)
Tyler, T. 2010: Hieracium 'Leopard'.
Svenska växtkällor,

Kommentar:  Torbjörn Tyler meddelar i e-post den 12/1 2010 detta om Hieracium 'Leopard': Det verkar vara stor förvirring kring namnet på denna men det tycks som om allt som odlas är en och samma småart, åtminstone att döma av de frön jag själv provodlat och de bilder jag sett i olika kataloger. Jag har till och med inkluderat denna växt (tillsamans med Hylanders H. scotostictum) i olika molekylära analyser (data ännu under bearbetning) och de tycks vara m.e.m. identiska. Således vet vi med säkerhet att H. scotostictum Hyl. är ett korrekt namn för denna växt. Hylander beskrev dock denna baserat på förvildat material i Lunds Botaniska Trädgård så det kan inte helt uteslutas att det kan finnas ett äldre namn för arten baserat på material från artens hemland (gissningsvis Frankrike då liknande arter är kända därifrån). Vidare vågar jag med säkerhet påstå att H. maculatum Sm. liksom H. villosum Vill. (som jag också sett den under i någon frökatalog) är fullständigt fel då bägge dessa namn avser arter i helt andra sektioner av släktet. Namnet H. spilophaeum har jag inte sett förut, men av Zahns världsmonografi över släktet framgår att det skall finnas en H. spilophaeum Jord. ex. Bor. (1857). Jag har inte kollat originalbeskrivningen och ännu mindre något typmaterial, men Zahn omkombinerar denna som en varietet under H. maculatum ssp. maculatum och skriver att den har 3?4 stora äggrunda stjälkblad vilket tydligt visar att det är frågan om en art av H. sect. Vulgata. (Alla 'Leopard' jag sett har såsom typiska H. sect. Hieracium inget eller bara ett mycket litet stjälkblad).
> > till huvudreferens Svenska växtkällor


Kopplade växtnamn  [4]
 H 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Hieracium maculatum  auct. non Sm.
Hieracium maculatum 'Leopard'  
Hieracium scotostictum  Hyl.
Hieracium spilophaeum  auct. non Boreau