Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Kungliga Lantbrukstyrelsen 1932: Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.
2:e uppl, Meddelenden från Kungl. Lantbruksstyrelsen 291(2): 1-68, Stockholm


Kopplade växtnamn  [242]
 A   B   C   D   E   F   G   H   J   L   M   O   P   R   S   T   U   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Abies  Mill. tann
Adoxa  L. dässma
Adoxa moschatellina  L. myskdässma
Agrostis borealis  Hartm.
Agrostis mertensii  Trin. fjällven
Ajuga  L. suga
Ajuga pyramidalis  L. pyramidsuga
Alchemilla alpina  L. fjällkåpa
Alopecurus myosuroides  Huds. åkerkavle
Andromeda polifolia  L. rosling
Angelica archangelica  L. kvanne
Anthriscus cerefolium  (L.) Hoffm. körvelkäx
Aquilegia  L. akleja
Arabis alpina  L. fjällbränna
Arabis hirsuta  (L.) Scop. luddbränna
Arctostaphylos uva-ursi  (L.) Spreng. björnmjölon, mjölon
Arctous alpina  (L.) Nied. ripmjölon
Arenaria  L. narv
Arenaria serpyllifolia  L. sandnarv
Artemisia abrotanum  L. åbroddsbynke
Artemisia absinthium  L. malbynke
Aspergillus  Link borstmögel
Asperugo  L. riva
Asperugo procumbens  L. krypriva
Atriplex  L. mäll
Atriplex hortensis  L. trädgårdsmäll
Atriplex patula  L. vägmäll
Atriplex prostrata  DC. spjutmäll
Bartsia alpina  L. hösvärta
Berteroa incana  (L.) DC. sandvita
Betula pendula  Roth masurbjörk
Betula pubescens  Ehrh. glasbjörk
Betula verrucosa  Ehrh.
Bistorta officinalis  Delarbre ormknäa
Bistorta vivipara  (L.) Gray ängsknäa
Blitum bonus-henricus  (L.) Rchb. henriksmålla
Boraginaceae  Juss. riveväxter
Brassica napus  L. oljeraps, raps
Brassica oleracea var. crispa  auct.
Brassica oleracea Gongylodes-Gruppen   kålrabbi
Brassica oleracea var. laevis  auct.
Brassica oleracea Medullosa-Gruppen   fodermärgkål
Brassica oleracea Sabellica-Gruppen   kruskål
Brassica oleracea Viridis-Gruppen   foderkål
Brassica rapa Oleifera-Gruppen   oljerybs, rybs
Butomus umbellatus  L. blomsävja
Caltha palustris  L. kabbleka
Carex chordorrhiza  L.f. strängstarr
Carex globularis  L. klotstarr
Carex livida  (Wahlenb.) Willd. vitstarr
Cerastium  L. ärve
Cerastium arvense  L. fältärve
Cerastium caespitosum  Asch.
Cerastium fontanum ssp. vulgare  (Hartm.) Greuter & Burdet hönsärve
Chara  L. strävse
Chenopodium  L. målla
Chenopodium album  L. vitmålla
Chrysosplenium  L. pudra
Chrysosplenium alternifolium  L. gullpudra
Cicuta  L. spräng
Cicuta virosa  L. giftspräng
Cinna latifolia  (Trevir.) Griseb. sötvina
Clinopodium acinos  (L.) Kuntze backsaver
Comarum palustre  L. kråkmura
Corydalis  DC. nunne
Crepis paludosa  (L.) Moench kärrfälle
Crepis praemorsa  (L.) Walther klasefälle
Cuminum cyminum  L. karv
Dactylorhiza incarnata  (L.) Soó rödorkis
Dasiphora fruticosa  (L.) Rydb. tok, tokmura
Dipsacus fullonum  auct. non L.
Dipsacus sativus  (L.) Honck. vävarkarda
Dryopteris  Adans. jäske
Elymus repens  (L.) Gould kvicka
Epilobium montanum  L. bergmjölke
Erica tetralix  L. klockljung
Erigeron acris ssp. politus  (Fr.) H.Lindb. kvastbinka
Erigeron borealis  (Vierh.) Simmons fjällbinka
Erigeron elongatus  Ledeb.
Eriophorum alpinum  L.
Faba vulgaris var. equina  Dostál
Faba vulgaris var. minor  auct.
Ficaria verna  Huds. svalsola
Foeniculum vulgare  Mill. fänkel
Geranium robertianum  L. stinknäva
Geranium sylvaticum  L. lundnäva
Haloragaceae  R.Br. slingeväxter
Halorrhagidaceae  ortogr. var.
Hieracium alpinum  L. sensu lato fjällnackel
Hieracium murorum  L. sensu lato skogsnackel
Hieracium umbellatum  L. flocknackel
Hippophae rhamnoides  L. havtorn
Hydrocaryaceae  Raim.
Hypochaeris glabra  L. glattfivel
Hypochaeris maculata  L. slåtterfivel
Hypochaeris radicata  L. rotfivel
Juncus bufonius  L. vägtåg
Lactuca  L. sallat
Lactuca muralis  (L.) G.Mey. skogssallat
Lactuca sativa  L. sallat, trädgårdssallat
Larix decidua  Mill. europeisk lärk
Lathraea squamaria  L. vätta
Levisticum officinale  W.D.J.Koch libsticka
Levisticum paludapifolium  (Lam.) Asch.
Listera  R.Br. tvebla
Lolium  L. rajgräs
Lolium multiflorum  Lam. italienskt rajgräs
Lolium perenne  L. engelskt rajgräs
Lolium remotum  Schrank linrajgräs
Lolium temulentum  L. dårrajgräs
Lonicera symphoricarpus  auct. non L.
Lupinus angustifolius  L. blålupin
Lycopodium complanatum  L. jämna, jämnelummer
Lysimachia thyrsiflora  L. vattenlysing
Marchantia polymorpha  L. jordlunga
Medicago  L. luzern
Medicago lupulina  L. humleluzern
Medicago x media  Pers.
Medicago minima  (L.) Bartal. sandluzern
Medicago sativa  L. blåluzern
Medicago sativa ssp. falcata  (L.) Arcang. gul-luzern
Medicago sativa ssp. x media  (Pers.) Schübl. & M.Martens mellanluzern
Melandrium album  (Mill.) Garcke
Melandrium dioicum  (L.) Cass. & Germ.
Moneses uniflora  (L.) A.Gray mandelpyrola
Monotropa  L. fjälling
Monotropa hypopitys  L. fjälling, lungfjälling
Myosotis sylvatica  Hoffm. skogsöga
Omalotheca norvegica  (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz fjällnoppa
Origanum vulgare  L. lundmejram
Orthilia secunda  (L.) House hängpyrola
Osmunda regalis  L. savsabräken
Oxybasis glauca  (L.) S.Fuentes & al. blåmålla
Oxybasis rubra  (L.) S.Fuentes & al. rödmålla
Panicum miliaceum  L. hirs, vipphirs
Penicillium  Link penselmögel
Phleum  L. timotej
Phleum alpinum  L. fjälltimotej
Phleum arenarium  L. sandtimotej
Phleum phleoides  (L.) H.Karst. flentimotej
Phleum pratense  L. ängstimotej
Pilosella aurantiaca  (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. rödnackel
Pilosella lactucella  (Wallr.) P.D.Sell & C.West revnackel
Pilosella officinarum  F.W.Schultz & Sch.Bip. grånackel
Pinus montana  Mill.
Pinus mugo  Turra bergtall
Pinus sylvestris var. lapponica  Hartm. norrlandstall
Pisum arvense  L. foderärt
Pisum sativum  L. ärt
Pisum sativum var. hortense  auct.
Pisum sativum var. medullare  auct.
Pisum sativum Märgärt-Gruppen   märgspritärt
Pisum sativum var. saccharatum  auct.
Pisum sativum Sockerärt-Gruppen   sockerärt
Poa palustris  L. sengröe
Polygonum aviculare  L. sensu lato trampknäa
Populus nigra var. italica  Münchh.
Populus nigra 'Italica'   pyramidpoppel
Potamogeton gramineus  L. gräsnate
Potamogeton natans  L. gäddnate
Potamogeton perfoliatus  L. ålnate
Potentilla palustris  (L.) Scop.
Prunus avium ssp. duracina  (L.) Schübl. & G.Martens bigarrå
Prunus cerasus  L. morell
Pyrola  L. pyrola
Pyrola rotundifolia  L. vinterpyrola
Pyrolaceae  Lindl. pyrolaväxter
Ranunculus  L. sola
Ranunculus acris  L. smörsola
Ranunculus arvensis  L. åkersola
Ranunculus auricomus  L. sensu lato vårsola
Ranunculus bulbosus  L. knölsola
Ranunculus flammula  L. ältsola
Ranunculus glacialis  L. is-sola
Ranunculus lingua  L. sjösola
Ranunculus repens  L. revsola
Raphanus sativus var. niger  (Mill.) J.Kern.
Raphanus sativus var. oleiferus  Stokes
Raphanus sativus Oleiformis-Gruppen   oljerättika
Rhinanthus apterus  (Fr.) Ostenf.
Rosa canina  L. nyponros
Rosa cinnamomea  L. 1759
Rosa majalis  Herrm. kanelros
Salix glauca  L. ripvide
Salix lapponum  L. lappvide
Salix phylicifolia  L. grönvide
Saussurea alpina  (L.) DC. fjällskäla
Saxifraga aizoides  L. gullbräcka
Scheuchzeria palustris  L. kärrkall
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla sjösäv, säv
Scirpus sylvaticus  L. skogssäv
Scutellaria  L. luck
Scutellaria galericulata  L. hjälmluck
Secale cereale  L. höstråg
Secale cereale var. hibernum  ortogr. var.
Secale cereale var. multicaule  Alef. midsommarråg
Secale cereale var. vernum  L. vårråg
Silene dichotoma  Ehrh. gaffelglim
Silene dioica  (L.) Clairv. klättblära, rödblära
Silene latifolia ssp. alba  (Mill.) Greuter & Burdet vitblära, ängsblära
Silene nutans  L. backglim
Sparganiaceae  Hanin flotaväxter
Stellaria  L. arv
Stellaria graminea  L. stjärnarv
Stellaria media  (L.) Vill. våtarv
Stellaria nemorum  L. lundarv
Stellaria palustris  Hoffm. kärrarv
Symphoricarpos albus ssp. laevigatus  (Fernald) Hultén snöbär, snöbärstry
Thalictrum alpinum  L. fjällvera
Thalictrum simplex  L. backvera
Thlaspi  L. skärv
Thlaspi arvense  L. penningskärv
Trapa natans  L. sjönöt
Trichophorum alpinum  (L.) Pers. fjälldun
Triglochin maritima  L. havssälting
Triticum aestivum Compactum-Gruppen   kubbvete
Triticum aestivum Höstvete-Gruppen   höstvete
Triticum aestivum Vårvete-Gruppen   vårvete
Triticum sativum var. aestivum  auct.
Triticum sativum var. compactum  auct.
Triticum sativum var. hibernum  auct.
Triticum turgidum Durum-Gruppen   glasvete, makaronivete
Typha  L. kolv
Typha angustifolia  L. dunkolv
Typha latifolia  L. kasekolv
Typhaceae  Juss. kolvväxter
Utricularia  L. bläddra
Valerianella  Mill. vändla
Valerianella dentata  (L.) Pollich åkervändla
Valerianella locusta  (L.) Laterr. vårvändla
Verbascum  L. ljus
Verbascum nigrum  L. kattljus
Veronica anagallis  auct.
Veronica anagallis-aquatica  L. vattenprisa
Veronica beccabunga  L. bäckprisa
Veronica spicata  L. axprisa
Vicia faba Equina-Gruppen   storfröig hästböna
Vicia faba Minuta-Gruppen   småfröig hästböna
Viola canina  L. ängsviol
Viola hirta  L. buskviol
Viola palustris  L. kärrviol
Viola riviniana  Rchb. skogsviol