Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Europeiska Rådet 2005: Rådets Förordning (EEG) Nr 2081/92 'Huile d'Olive de Nimes" Eg-nr. FR/00441/18.1.2004.
Europeiska unionens officiella tidning

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:225:0003:0007:SV:PDF


Kopplade växtnamn  [13]
 O 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Olea europaea 'Aglandau'   T  V 
Olea europaea 'Amellau'   T  V 
Olea europaea 'Broutignan'   T  V 
Olea europaea 'Cul Blanc'   T  V 
Olea europaea 'Groussaldo'   T  V 
Olea europaea 'Négrette'   T  V 
Olea europaea 'Noirette'   T  V 
Olea europaea 'Picholine'   T  V 
Olea europaea 'Pigalle'   T  V 
Olea europaea 'Piquette'   T  V 
Olea europaea 'Rougette'   T  V 
Olea europaea 'Sauzen Vert'   T  V 
Olea europaea 'Verdale de l'Hérault'   T  V