Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Henriksson, J. 1906: Några förbisedda hushållsväxter och deras användning.
P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [19]
 A   B   C   F   G   O   R   T   U   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Alectoria jubata  auct. non (L.) Ach.
Bryoria fuscescens  (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw.
Cardamine amara  L. bäckkrasse A  V 
Carum carvi  L. A  V 
Cetraria islandica  (L.) Ach. A  V 
Chenopodium album  L. A  V 
Cladonia rangiferina  (L.) F.H.Wigg. A  V 
Frangula alnus  Mill.
Fumaria officinalis  L. A  V 
Galium boreale  L. A  V 
Galium verum  L. A  V 
Origanum vulgare  L. dosta A  V 
Oxycoccus palustris  Pers.
Rubus saxatilis  L. stenhallon A  V 
Rumex acetosa  L. A  V 
Taraxacum officinale  Weber sensu lato A  V 
Usnea barbata  (L.) F.H.Wigg. sensu lato A  V 
Vaccinium oxycoccos  L.
Vaccinium uliginosum  L. A  V