Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Statens livsmedelsverk 1973: Statens livsmedelsverks kungörelse om bär, frukt, grönsaker, rotfrukter och svamp: Förteckning över svamparter tillåtna i blandsvampsprodukt.
Statens Livsmedelsverk


Kopplade växtnamn  [82]
 A   B   C   G   H   K   L   M   P   R   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agaricus augustus  Fr.
Agaricus bisporus  (J.E.Lange) Imbach
Agaricus bitorquis  (Quél.) Sacc.
Agaricus campestris  L.
Agaricus silvaticus  Schaeff.
Albatrellus ovinus  (Schaeff.) Kotl. & Pouzar
Boletus badius  (Fr.) Fr. A  V 
Boletus bovinus  L.
Boletus elegans  Schumach.
Boletus granulatus  L.
Boletus grevillei  (Klotzsch) Pomerl.
Boletus luteus  L.
Boletus scaber  Bull. sensu lato
Boletus subtomentosus  L. A  V 
Boletus variegatus  Sw.
Boletus versipellis  Fr.
Bovista  Pers. A  V 
Calocybe gambosa  (Fr.) Donk A  V 
Calvatia  Fr.
Cantharellus cibarius  Fr. vanlig kantarell A  V 
Cantharellus tubaeformis  Fr. A  V 
Chroogomphus rutilus  (Schaeff.) O.K.Mill. rödgul slemskivling A  V 
Clavaria botrytis  Pers.
Clavaria cristata  (Holmsk.) Pers.
Clitocybe geotropa  (Bull.) Quél. A  V 
Clitocybe gigantea  (Sowerby) Quél.
Clitopilus orcella  (Bull.) P.Kumm.
Clitopilus prunulus  (Scop.) P.Kumm. A  V 
Coprinus comatus  (O.F.Müll.) Pers. A  V 
Craterellus cornucopioides  (L.) Pers. A  V 
Gomphidius glutinosus  (Schaeff.) Fr. A  V 
Gomphidius rutilus  (Schaeff.) S.Lundell
Gomphidius viscidus  (L.) Fr.
Gyromitra esculenta  (Pers.) Fr. A  V 
Gyromitra gigas  (Krombh.) Cooke A  V 
Gyromitra infula  (Schaeff.) Quél. biskopsmössa, brun hattmurkla
Helvella crispa  (Scop.) Fr. A  V 
Helvella lacunosa  Afzel. A  V 
Hydnum repandum  L. A  V 
Hydnum rufescens  Pers. sensu lato A  V 
Hygrocybe pratensis  (Pers.) Murrill
Hygrocybe punicea  (Fr.) P.Kumm.
Hygrophorus camarophyllus  (Alb. & Schwein.) Dumée & al. A  V 
Hygrophorus caprinus  (Scop.) Fr.
Hygrophorus pratensis  (Pers.) Fr.
Hygrophorus puniceus  (Fr.) Fr.
Kuehneromyces mutabilis  (Schaeff.) Singer & A.H.Sm.
Lactarius deliciosus  (L.) Gray A  V 
Lactarius volemus  (Fr.) Fr. A  V 
Leccinum aurantiacum  auct. non (Bull.) Gray A  V 
Leccinum scabrum  (Bull.) Gray A  V 
Leccinum versipelle  (Fr.) Snell A  V 
Lepiota procera  (Scop.) Gray
Lepista nuda  (Bull.) Cooke A  V 
Leucopaxillus giganteus  (Sowerby) Singer
Lycoperdon  Pers.
Macrolepiota procera  (Scop.) Singer A  V 
Marasmius oreades  (Bolton) Fr. A  V 
Morchella conica  Pers.
Morchella esculenta  (L.) Pers. A  V 
Morchella rotunda  (Fr.) Boud.
Pholiota caperata  (Pers.) Sacc.
Pholiota mutabilis  (Schaeff.) P.Kumm.
Polyporus ovinus  (Schaeff.) Fr.
Psalliota arvensis  (Schaeff.) P.Kumm. A  V 
Psalliota augusta  (Fr.) Quél.
Psalliota campestris  (L.) Quél.
Psalliota edulis  (Bull.) Buchw.
Psalliota hortensis  (Cooke) J.E.Lange
Psalliota silvatica  (Schaeff.) P.Kumm.
Ramaria botrytis  (Pers.) Ricken
Rozites caperatus  (Pers.) P.Karst.
Sparassis crispa  (Wulfen) Fr. A  V 
Suillus bovinus  (L.) Roussel A  V 
Suillus granulatus  (L.) Roussel ringlös smörsopp A  V 
Suillus grevillei  (Klotzsch) Singer A  V 
Suillus variegatus  (Sw.) Kuntze A  V 
Tricholoma columbetta  (Fr.) P.Kumm. A  V 
Tricholoma gambosum  (Fr.) Gillet
Tricholoma myomyces  (Pers.) J.E.Lange A  V 
Tricholoma nudum  (Bull.) P.Kumm.
Tricholoma portentosum  (Fr.) Quél. A  V