Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Werndin, L. 2007: Effekter av gödsling i äldre tallbestånd på renbetesväxter i fält- och bottenskikt.
SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel

http://ex-epsilon.slu.se/archive/00002059/01/Exjobb_LisaWerndin.pdf


Kopplade växtnamn  [7]
 C   S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Cladina arbuscula  (Wallr.) Hale & W.L.Culb.
Cladina rangiferina  (L.) Nyl.
Cladina stellaris  (Opiz) Brodo
Cladonia arbuscula  (Wallr.) Flot. A  V 
Cladonia rangiferina  (L.) F.H.Wigg. A  V 
Cladonia stellaris  (Opiz) Pouzar & Vezda
Stereocaulon paschale  (L.) Hoffm. A  V