Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Nordin, A., Thor, G. & Hermansson, J. 2004: Lavar med svenska namn - tredje upplagan.
Svensk Botanisk Tidskrift 98: 339-364

http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/Nordin1.pdf


Kopplade växtnamn  [37]
 A   C   E   H   L   M   O   P   S   U   V   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Alectoria  Ach. garnlavar
Cladonia arbuscula  (Wallr.) Flot. gulvit renlav
Cladonia coccifera  (L.) Willd. kochenillav
Cladonia rangiferina  (L.) F.H.Wigg. grå renlav
Evernia  Ach.
Evernia prunastri  (L.) Ach. slånlav
Hypogymnia  (Nyl.) Nyl.
Hypogymnia physodes  (L.) Nyl. blåslav
Lasallia  Mérat
Lasallia pustulata  (L.) Mérat tuschlav
Letharia vulpina  (L.) Hue varglav
Lobaria  (Schreb.) Hoffm.
Lobaria pulmonaria  (L.) Hoffm. lunglav
Melanelia  Essl. sköldlavar
Melanelia stygia  (L.) Essl. svart sköldlav
Ochrolechia  A.Massal.
Ochrolechia parella  (L.) A.Massal. mångfruktig örnlav
Ochrolechia tartarea  (L.) A.Massal. örnlav
Parmelia  Ach.
Parmelia omphalodes  (L.) Ach. letlav
Parmelia saxatilis  (L.) Ach. färglav
Parmelia sulcata  Taylor skrynkellav
Peltigera aphthosa  (L.) Willd. torsklav
Peltigera canina  (L.) Willd. filtlav
Pertusaria  DC.
Pertusaria amara  (Ach.) Nyl. bitterlav
Pseudevernia  Zopf
Stereocaulon  Hoffm.
Stereocaulon paschale  (L.) Hoffm. påskrislav
Umbilicaria  Hoffm.
Umbilicaria deusta  (L.) Baumg. svedlav
Usnea  Adans.
Vulpicida  J.-E.Mattsson & M.J.Lai enlavar
Xanthoparmelia  (Vain.) Hale kaklavar
Xanthoria  (Fr.) Th.Fr.
Xanthoria candelaria  (L.) Th.Fr. ljuslav
Xanthoria parietina  (L.) Th.Fr. vägglav