Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Willén, E. & Tolstoy, A. 2007: Käringhår, stinksvans och rödglidare - svenska namn på alger.
Svensk Bot. Tidskr. 101: 221-236

http://sbf.c.se/www/pdf/101%283-4%29/willen.pdf


Kopplade växtnamn  [93]
 A   B   C   D   F   G   H   J   L   M   N   P   S   U   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Aegagropila linnaei  Kütz. getraggsalg
Ahnfeltia plicata  (Huds.) Fr. havsris
Ahnfeltiaceae  Maggs & Pueschel
Alaria esculenta  (L.) Grev. havskål
Ascophyllum  Stackh.
Ascophyllum nodosum  (L.) Le Jol. knöltång
Bonnemaisonia  C.Agardh sparrisalger
Bonnemaisonia hamifera  Har. japantofs
Ceramium  Roth
Ceramium virgatum  Roth grovsläke
Chara  L. sträfsen
Chara aspera  Willd. borststräfse
Chara baueri  A.Braun bauersträfse
Chara braunii  C.C.Gmel. barklöst sträfse
Chara connivens  A.Braun tuvsträfse
Chara contraria  Kütz. gråsträfse
Chara filiformis  A.Braun trådsträfse
Chara hispida  L. taggsträfse
Chara horrida  Wahlst. raggsträfse
Chara intermedia  A.Braun mellansträfse
Chara polyacantha  A.Braun törnsträfse
Chara rudis  (A.Braun) Leonh. spretsträfse
Chara strigosa  A.Braun skäggsträfse
Chara tomentosa  L. rödsträfse
Chara vulgaris  L. busksträfse
Characeae  Gray kransalger
Chondrus  Stackh.
Chondrus crispus  (L.) Stackh. karragenalg
Chorda  Stackh. sudare
Chorda filum  (L.) Stackh. sudare
Cladophora  Kütz.
Cladosiphon  Kütz. bandtångsslemmingar
Codium  Stackh. klykalger
Codium fragile  (Suringar) Har. klykalg
Corallina  L.
Corallina officinalis  L. korallalg
Delesseria sanguinea  (Huds.) J.V.Lamour. ribbeblad
Delesseriaceae  Bory
Dilsea  Stackh. köttblad
Dilsea carnosa  (Schmidel) Kuntze köttalg
Fucus  L. tång
Fucus evanescens  J.Agardh ishavstång
Fucus spiralis  L. spiraltång
Furcellaria  J.V.Lamour.
Furcellaria lumbricalis  (Huds.) J.V.Lamour. kräkel
Gracilaria  Grev.
Gracilaria gracilis  (Stackh.) Steentoft & al. späd agaralg
Halidrys  Lyngb. ektång
Halidrys siliquosa  (L.) Lyngb. ektång
Halopteris  Kütz. taggtofsar
Halopteris scoparia  (L.) Sauv. taggtofs
Heterosiphonia japonica  Yendo
Himanthalia  Lyngb. remtång
Himanthalia elongata  (L.) Gray remtång
Jania  J.V.Lamour. gaffelkrasingar
Jania rubens  (L.) J.V.Lamour. gaffelkrasing
Laminaria  J.V.Lamour.
Laminaria hyperborea  (Gunnerus) Foslie stor-tare
Laminaria saccharina  (L.) J.V.Lamour.
Lamprothamnium  J.Groves axsträfsen
Lamprothamnium papulosum  (Wallr.) J.Groves axsträfse
Lomentaria  Lyngb.
Monostroma  Thur. sallater
Nitella  C.Agardh slinken
Nitella flexilis  (L.) C.Agardh glansslinke
Nitellopsis  Hy stjärnslinken
Nitellopsis obtusa  (Desv.) J.Groves stjärnslinke
Nostoc commune  Bornet & Flahault skyfallsalg
Nostoc flagelliforme  Molinari & al. jordhår
Nostoc pruniforme  Bornet & Flahault sjöplommon
Nostoc zetterstedtii  Bornet & Flahault sjöhjortron
Palmaria  Stackh.
Palmaria palmata  (L.) Kuntze söl
Phymatolithon calcareum  (Pall.) W.H.Adey & D.L.McKibbin grenig kalkskorpa
Plocamium  J.V.Lamour. kamalgssläktet
Plocamium cartilagineum  (L.) P.S.Dixon kamalg
Polysiphonia  Grev.
Polysiphonia fucoides  (Huds.) Grev. fjäderslick
Porphyra  C.Agardh
Porphyra umbilicalis  Kütz. navelsloke
Porphyridium  Nägeli rödglidare
Porphyridium purpureum  (Bory) K.M.Drew & R.Ross rödglidare
Saccharina latissima  (L.) C.E.Lane & al. skräppe-tare
Sargassum  C.Agardh
Sphacelaria  Lyngb. fjädertofsar
Sphaerotrichia  Kylin gaffelslemmingar
Sphaerotrichia divaricata  (C.Agardh) Kylin gaffelslemming
Ulva  L.
Ulva compressa  L. grov tarmalg
Ulva lactuca  L. havssallat
Ulva linza  L. platt tarmalg
Volvox  L. rullklot
Volvox globator  L. rullklot