Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Livsmedelsverket 2007: Lämpliga matsvampar.
Livsmedelsverket, Uppsala

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=11598&epslanguage=SV


Kopplade växtnamn  [41]
 A   B   C   H   K   L   M   R   S   T   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agaricus bisporus  (J.E.Lange) Imbach A  V 
Albatrellus ovinus  (Schaeff.) Kotl. & Pouzar A  V 
Boletus badius  (Fr.) Fr. A  V 
Boletus edulis  Bull. A  V 
Boletus pinophilus  Pilát & Dermek A  V 
Boletus subtomentosus  L. A  V 
Calocybe gambosa  (Fr.) Donk A  V 
Camarophyllus pratensis  (Fr.) P.Kumm.
Cantharellus cibarius  Fr. A  V 
Cantharellus lutescens  Fr.
Cantharellus pallens  (Pilát) Pilát A  V 
Cantharellus tubaeformis  Fr.
Craterellus cornucopioides  (L.) Pers.
Hydnum repandum  L.
Hydnum rufescens  Pers. sensu lato A  V 
Hygrocybe punicea  (Fr.) P.Kumm. A  V 
Hygrophorus camarophyllus  (Alb. & Schwein.) Dumée & al. sotvaxskivling A  V 
Hygrophorus hypothejus  (Fr.) Fr. A  V 
Kuehneromyces mutabilis  (Schaeff.) Singer & A.H.Sm. A  V 
Lactarius deliciosus  (L.) Gray A  V 
Lactarius deterrimus  Gröger A  V 
Lactarius volemus  (Fr.) Fr. A  V 
Leccinum aurantiacum  auct. non (Bull.) Gray A  V 
Leccinum versipelle  (Fr.) Snell A  V 
Lepista nuda  (Bull.) Cooke
Lepista personata  (Fr.) Cooke A  V 
Macrolepiota procera  (Scop.) Singer A  V 
Rozites caperatus  (Pers.) P.Karst. A  V 
Russula claroflava  Grove A  V 
Russula decolorans  (Fr.) Fr. A  V 
Russula integra  (L.) Fr. A  V 
Russula obscura  (Romell) Peck
Russula vesca  Fr. A  V 
Russula xerampelina  (Schaeff.) Fr. sensu lato A  V 
Suillus bovinus  (L.) Roussel A  V 
Suillus granulatus  (L.) Roussel A  V 
Suillus luteus  (L.) Roussel A  V 
Suillus variegatus  (Sw.) Kuntze A  V 
Tricholoma portentosum  (Fr.) Quél. A  V 
Xerocomus badius  (Fr.) Kühner
Xerocomus subtomentosus  (L.) Quél.