Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Opublicerad)
SKUD-gruppen 2007: Nytt svenskt namn - perserslok för Melica persica.
Nya svenska växtnamn,

Kommentar:  Förslag av B. Aldén, Arten är beskriven från Iran. Den är en otroligt variabel art, varför utseendemässiga kriterier är svåra att använda vid namnsättningen. Förledet perser- i analogi med perserkatt. Skrivsättet följer därvid övriga arters svenska namn
> > till huvudreferens Nya svenska växtnamn


Kopplade växtnamn  [1]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Melica persica  Kunth perserslok