Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Växtsortnämnd 1997: Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV).
Meddelande från Statens växtsortnämnd, Meddelande från Statens växtsortnämnd,

> > till huvudreferens Meddelande från Statens växtsortnämnd


Kopplade växtnamn  [30]
 C   E   R   S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Chrysanthemum x morifolium (Casmo-Serien) 'Salmon Casmo'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Clampo-Serien) 'Clampo'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Fontana'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Indio'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Ovaro-Serien) 'Ovaro'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Pico'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Pomona-Serien) 'Cherry Pomona'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Pomona-Serien) 'Dark Pomona'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Rainet-Serien) 'Bronze Rainet'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Rainet-Serien) 'Dark Rainet'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Spode-Serien) 'Salmon Spode'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Spode-Serien) 'Spode'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Yoakron'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Yoblush-Serien) 'Yoblush'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium (Yodana-Serien) 'Yodana'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Yoimperial'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Yomobile'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Yosandusky'   T  V 
Chrysanthemum x morifolium 'Yotijuana'   T  V 
Euphorbia pulcherrima (Cortez-Serien) 'Fiscor'   T  V 
Euphorbia pulcherrima 'Fisbla'   T  V 
Euphorbia pulcherrima 'Fisbon'   T  V 
Euphorbia pulcherrima 'Fisbue'   T  V 
Euphorbia pulcherrima 'Fisflirt'   T  V 
Euphorbia pulcherrima 'Fispic'   T  V 
Euphorbia pulcherrima 'Red Sails'   T  V 
Euphorbia pulcherrima (Sonora-Serien) 'Fisson'   T  V 
Rosa (Miniatyrros-Gruppen) 'Meirutral'   T  V 
Rosa (Tehybrid-Gruppen) 'Devnovia'   T  V 
Salix (Viminalis-Gruppen) 'Aud'   T  V