Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens utsädeskontroll 1989: SUK Meddelande nr 64 1989 Verksamhetsberättelse 1987/88 Sammanställning av plomberad kvantitet av olika sorter under verksamhetsåret.
Meddelande från Statens utsädeskontroll, Meddelande från Statens utsädeskontroll, 28-34

> > till huvudreferens Meddelande från Statens utsädeskontroll


Kopplade växtnamn  [58]
 A   B   F   H   L   M   P   T   Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agrostis stolonifera 'Penneagle'   T  V 
Agrostis stolonifera 'Seaside'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Magne'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Rhiannon'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Sv 82563'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17369'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17573'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17700'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Elin'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Kajsa'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Korall'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 02347'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 02368'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1402'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1408'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1445'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1447'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1467'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1472'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'Rustan'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'Sv 0255'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'Tor'   T  V 
Brassica oleracea (Medullosa-Gruppen) 'Bittern'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'WW 1702'   T  V 
Festuca rubra 'Jamestown'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Tridano'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Agram'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Barnica'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Alexis'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Corgi'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Formula'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Sv 83380'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Sv 83637'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Vista'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 7291'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Karin'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Nord'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Ripa'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'WW 1261'   T  V 
Linum usitatissimum (Oljelin-Gruppen) 'Tadorna'   T  V 
Medicago lupulina 'Virgo Pajbjerg'   T  V 
Medicago sativa 'Julus'   T  V 
Papaver somniferum 'Sv 09003'   T  V 
Phleum pratense 'Climax'   T  V 
Phleum pratense 'Erecta'   T  V 
Pisum sativum 'Fjord'   T  V 
Pisum sativum (Foderärt-Gruppen) 'Parvus'   T  V 
Pisum sativum 'Hja 51850'   T  V 
Pisum sativum 'Petra'   T  V 
Pisum sativum 'Rigel'   T  V 
Poa compressa  L.
Trifolium pratense 'Gollum'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'G 5422'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'G 5559'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Sleipner'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'WW 78263'   T  V 
Zea mays 'Alize'   T  V 
Zea mays 'Derby'   T  V