Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens utsädeskontroll 1988: SUK Meddelande nr 63 1988 Verksamhetsberättelse 1986/87 Sammanställning av plomberad kvantitet av olika sorter under verksamhetsåret.
Meddelande från Statens utsädeskontroll, Meddelande från Statens utsädeskontroll, 25-30

> > till huvudreferens Meddelande från Statens utsädeskontroll


Kopplade växtnamn  [88]
 A   B   C   F   H   L   P   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agrostis stolonifera 'Penncross'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Ascot'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Barra'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Lars'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Sv 80538'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Sv 81563'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Tell'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17218'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17377'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17513'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17517'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Consul'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Olga'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 02262'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 02267'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 02302'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 02312'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 02372'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1315'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1389'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1398'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1438'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW 1449'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'Juno'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'WW 1033'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'WW 970'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'WW 984'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'WW 986'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'WW 988'   T  V 
Brassica napus Napobrassica-Gruppen   matkålrot
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'Sonja'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'Sv 03232'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'Sv 03245'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'Sv 03333'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'Sv 03342'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'WW 1688'   T  V 
Bromus inermis 'Beacon'   T  V 
Bromus inermis 'Svaja'   T  V 
Cynosurus cristatus 'Southland'   T  V 
Festuca ovina 'Mecklenburger'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Dawson'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Boreal'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Pernille'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Tatjana'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Wilma'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Fleet'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'RPB 53679'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Semira'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Sv 84099'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Torkel'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 6910B'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 7044'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 7198'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 7200'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 7272'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Jo 1279'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Sv J 80113'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'WW 1621'   T  V 
Lolium perenne (Grönyte-Gruppen) 'Pavo'   T  V 
Lolium perenne (Grönyte-Gruppen) 'Saione'   T  V 
Lolium perenne 'Sv 02065'   T  V 
Lolium perenne 'WW E208'   T  V 
Lolium perenne 'WW E26'   T  V 
Lupinus luteus 'Orbit'   T  V 
Phleum pratense 'Alma'   T  V 
Phleum pratense ssp. nodosum 'Barvanti'   T  V 
Pisum sativum (Foderärt-Gruppen) 'Solara'   T  V 
Pisum sativum (Kokärt-Gruppen) 'Bohatyr'   T  V 
Pisum sativum (Kokärt-Gruppen) 'Lotta'   T  V 
Pisum sativum (Kokärt-Gruppen) 'Progreta'   T  V 
Pisum sativum (Kokärt-Gruppen) 'Simo'   T  V 
Pisum sativum 'Ramir'   T  V 
Pisum sativum 'Sv 84547'   T  V 
Pisum sativum 'Sv U 09541'   T  V 
Pisum sativum 'Sv U 50004'   T  V 
Pisum sativum 'Sv U 50021'   T  V 
Pisum sativum 'Sv U 50122'   T  V 
Pisum sativum 'Sv U 50124'   T  V 
Pisum sativum 'Sv Ög 20561'   T  V 
Pisum sativum 'Sv Ög 20565'   T  V 
Poa pratensis 'Birka'   T  V 
Secale cereale 'Merkator'   T  V 
Sinapis alba 'Emergo'   T  V 
Sinapis alba 'Mustang'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Kaptah'  
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Producent'   T  V 
Trifolium pratense 'Perenta'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Kraka'   T  V