Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens utsädeskontroll 1980: SUK Meddelande nr 55 1980 Verksamhetsberättelse 1978/79 Statistik rörande utsädesförsörjningen m m Statsplomberade kvantiteter.
Meddelande från Statens utsädeskontroll, Meddelande från Statens utsädeskontroll,

> > till huvudreferens Meddelande från Statens utsädeskontroll


Kopplade växtnamn  [56]
 A   B   F   G   H   L   P   S   T   V   Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agrostis capillaris 'Bardot'   T  V 
Agrostis capillaris 'Eko'   T  V 
Agrostis stolonifera 'Kromi'   T  V 
Agrostis stolonifera 'Sobel'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Hedvig'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Nema'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Trafalgar'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17001'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17012'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17079'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17109'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'WW 17189'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Sv 751516'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'WW Lwe'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) '7419'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'Magnus'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'Quinta'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'WW 827'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'WW 861'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'Sv 7510087'   T  V 
Brassica rapa (Praecox-Gruppen) 'Sv 7510223'   T  V 
Brassica rapa (Rapifera-Gruppen) 'Sirius'   T  V 
Festuca arundinacea 'Alta'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Satin'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Wilton'   T  V 
Festuca rubra 'Pennlawn'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Highlight'   T  V 
Glycine max 'Träff'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Nery'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Sv 71165'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Timmo'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Walter'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 14791'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 15444'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 16599'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 6403'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'WW 6405'  
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Yrjar'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Agneta'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Kajsa'   T  V 
Lolium multiflorum (Westerwoldicum-Gruppen) 'Tawa'   T  V 
Lolium multiflorum 'Ötofte'   T  V 
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Belida'   T  V 
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Pennfine'   T  V 
Pisum sativum (Foderärt-Gruppen) 'Stivo'   T  V 
Poa nemoralis 'Embary'   T  V 
Poa pratensis 'Haga'   T  V 
Poa pratensis 'Nugget'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Procura'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Redbad'   T  V 
Trifolium hybridum 'Stena'   T  V 
Trifolium pratense 'Resistenta'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'WW 23258'   T  V 
Vicia sativa 'Bernina'   T  V 
Zea mays 'Edo'   T  V 
Zea mays 'LG 11'   T  V