Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Växtsortnämnd 1999: Sortlista 1999 (1 april 1999).
Meddelande från Statens växtsortnämnd, Meddelande från Statens växtsortnämnd,

> > till huvudreferens Meddelande från Statens växtsortnämnd


Kopplade växtnamn  [25]
 A   B   F   H   L   P   S   x   T   Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Anethum graveolens 'Pikant 2415'   T  V 
Avena sativa (Svarthavre-Gruppen) 'Ebene'   T  V 
Avena sativa (Svarthavre-Gruppen) 'Hirondel'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Doris'   T  V 
Beta vulgaris (Sockerbeta-Gruppen) 'Ophra'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'Dakini'   T  V 
Brassica napus (Annua-Gruppen) 'ISH 97-1 P'   T  V 
Brassica napus (Biennis-Gruppen) 'Atlanta'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Rondo'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Flyer'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Gondolin'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Ellinor'   T  V 
Hordeum vulgare (Hexastichon-Gruppen) 'Vectra'   T  V 
Lolium multiflorum (Westerwoldicum-Gruppen) 'Billiken'   T  V 
Lolium multiflorum (Westerwoldicum-Gruppen) 'Major'   T  V 
Lolium perenne (Grönyte-Gruppen) 'Dacapo'   T  V 
Phleum pratense 'Billy'   T  V 
Pisum sativum (Foderärt-Gruppen) 'Callisto'   T  V 
Pisum sativum (Foderärt-Gruppen) 'Delta'   T  V 
Poa pratensis 'Barcelona'   T  V 
Secale cereale 'Kampanj'   T  U 
x Triticosecale rimpaui 'Pinokio'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Brigadier'   T  V 
Zea mays 'Forum'   T  V 
Zea mays 'Loft'   T  V