Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S. 1907: Svensk flora för skolor II. Kryptogamer.
3:e uppl, Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [47]
 A   C   E   F   G   H   K   L   M   P   R   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Aegagropila linnaei  Kütz. klotalg
Agaricus arvensis  Schaeff. sidenchampinjon A  V 
Agaricus augustus  Fr. kungschampinjon A  V 
Agaricus bisporus  (J.E.Lange) Imbach trädgårdschampinjon
Agaricus campestris  L. champinjon A  V 
Agaricus campestris var. hortensis  Cooke A  V 
Agaricus silvaticus  Schaeff. blodchampinjon A  V 
Amanita pantherina  (DC.) Krombh. panterflugsvamp
Amanita phalloides  (Fr.) Link lömsk flugsvamp
Amanita rubescens  Pers. rodnande flugsvamp
Amanita vaginata  (Bull.) Lam. ringlös flugsvamp
Amanita virosa  (Fr.) Bertill. vit flugsvamp
Aphanizomenon flosaquae  Bornet & Flahault vattenblomma
Calocybe gambosa  (Fr.) Donk hovsvamp, vårmusseron
Cantharellus cibarius  Fr. kantarell
Cantharellus infundibuliformis  (Scop.) Fr.
Chlorophyllum rhacodes  (Vittad.) Vellinga rodnande fjällskivling
Chroogomphus rutilus  (Schaeff.) O.K.Mill. klibbsvarting
Clitocybe geotropa  (Bull.) Quél. häggtratting
Clitopilus prunulus  (Scop.) P.Kumm. mjölskivling
Coprinopsis atramentarius  (Bull.) Redhead & al. gråbläcking
Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.
Coprinus comatus  (O.F.Müll.) Pers. bläcking A  V 
Craterellus tubaeformis  (Fr.) Quél. trattkantarell
Entoloma  (Rabenh.) P.Kummer rödskivlingar
Entoloma sinuatum  (Bull.) P.Kummer giftrödling
Flammulina velutipes  (Curtis) Singer klibbnagling
Gomphidius glutinosus  (Schaeff.) Fr. slemsvarting
Hebeloma crustuliniforme  (Bull.) Quél. gråskivling
Hypholoma capnoides  (Fr.) P.Kumm. rökslöjing
Hypholoma fasciculare  (Huds.) P.Kumm. bitterslöjing
Hypholoma lateritium  (Schaeff.) P.Kumm. rödslöjing
Hypsizygus ulmarius  (Bull.) Redhead rundmussling
Kuehneromyces mutabilis  (Schaeff.) Singer & A.H.Sm. fot-tofsing
Lepista nebularis  (Fr.) Harmaja pudertratting
Lepista nuda  (Bull.) Cooke blåmusseron, höstmusseron
Leucoagaricus leucothites  (Vittad.) Wasser champinjonfjällskivling
Leucopaxillus giganteus  (Sowerby) Singer stortratting
Macrolepiota excoriata  (Schaeff.) Wasser fnasig fjällskivling
Macrolepiota procera  (Scop.) Singer stolt fjällskivling
Marasmius oreades  (Bolton) Fr. nejlikbrosking
Paxillus involutus  (Batsch) Fr. fläckrosting
Pholiota  (Fr.) P.Kumm. fjälltofsing
Pleurotus ostreatus  (Jacq.) Quél. blåmussling
Rozites caperatus  (Pers.) P.Karst. pudertofsing
Tricholoma columbetta  (Fr.) P.Kumm. silkesmusseron
Tricholoma equestre  (L.) P.Kummer riddarmusseron