Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Lagerström, T. 2003: Träd och buskar för användning i landskapet.
Sveplants E-grupps ek. förening, Helsingborg


Kopplade växtnamn  [21]
 A   C   E   F   L   P   R   S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acer platanoides fk ULTUNA  
Alnus glutinosa fk FYRIS  
Alnus incana fk DEJE   T  V 
Carpinus betulus fk STENSHUVUD   T  V 
Cornus sanguinea fk HALLTORP   T  V 
Corylus avellana fk ÖGLUNDA   T  V 
Euonymus europaeus fk ULTUNA   T  V 
Fagus sylvatica fk GOTTÅSA   T  V 
Frangula alnus fk ÅMÅL   T  V 
Fraxinus excelsior fk UPPSALA   T  V 
Lonicera xylosteum fk ÅMÅL   T  V 
Prunus avium fk SVEA  
Prunus padus fk ULTUNA   T  V 
Prunus spinosa fk VÄSTERÅKER   T  V 
Rhamnus cathartica fk TOPPMYRA   T  V 
Rosa (Canina-Gruppen) fk VÄSTERÅKER   T  V 
Rosa majalis fk TUNA SKOG   T  V 
Rosa mollis fk BALINGSTA  
Rosa rubiginosa fk HOBURGEN   T  V 
Sambucus nigra fk BÅLSTA   T  V 
Sorbus aucuparia fk VÄSTERÅKER   T  V