Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Växtsortnämnd 2001: Sortlista 2001.
2001: Meddelande från Statens växtsortnämnd, Meddelande från Statens växtsortnämnd,

> > till huvudreferens Meddelande från Statens växtsortnämnd


Kopplade växtnamn  [5]
 B   H   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis  
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Jacinta'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Jura'   T  V 
Hordeum vulgare (Distichon-Gruppen) 'Scarlett'   T  V 
Viburnum opulus 'Åmyran'