Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Lyhagen, R. 1991: Några glimtar från 100 års utsädesförening.
Svensk Bot. Tidskr. 85: 385-396


Kopplade växtnamn  [45]
 A   B   C   F   G   H   L   M   O   P   R   S   T   U   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agrostis stolonifera  L. fioringräs A  V 
Alopecurus pratensis  L. A  V 
Anthoxanthum odoratum  L. A  V 
Anthyllis vulneraria  L. sandväppling, tallklöver A  V 
Arrhenatherum elatius  (L.) J. & C.Presl A  V 
Bromus arvensis  L. åkerlosta A  V 
Bromus erectus  Huds. upprätt losta A  V 
Bromus inermis  Leyss. svingellosta A  V 
Cynosurus cristatus  L. A  V 
Fagopyrum esculentum 'Argenteum'   silverbovete A  V 
Festuca arundinacea  Schreb. A  V 
Festuca ovina  L. A  V 
Festuca trachyphylla  (Hack.) R.P.Murray A  V 
Glyceria maxima  (Hartm.) Holmb. A  V 
Holcus lanatus  L. A  V 
Lathyrus heterophyllus  L. gråvial A  V 
Lathyrus pratensis  L. ängsvial A  V 
Lathyrus sylvestris  L. skogsvial A  V 
Lotus corniculatus  L. käringgigel, vanlig gigelsärt A  V 
Lotus pedunculatus  Cav. stor gigelsärt, storgigel A  V 
Lupinus albus  L. A  V 
Lupinus angustifolius  L. A  V 
Lupinus luteus  L. A  V 
Lupinus mutabilis  Sweet A  V 
Medicago lupulina  L. A  V 
Melilotus albus  Medik. bokharaklöfver, hvitmelot A  V 
Onobrychis viciifolia  Scop. A  V 
Ornithopus sativus  Brot. A  V 
Phalaris arundinacea  L. A  V 
Poa compressa  L. flatgröe A  V 
Poa nemoralis  L. A  V 
Poa trivialis  L. A  V 
Raphanus sativus ssp. oleiferus  (Stokes) Metzg.
Raphanus sativus Oleiformis-Gruppen   oljerättika
Sinapis alba  L. A  V 
Spergula arvensis var. maxima  (Weihe) Mert. & W.D.J.Koch A  V 
Trifolium incarnatum  L.
Trisetum flavescens  (L.) P.Beauv. A  V 
Ulex europaeus  L. A  V 
Vicia cracca  L. fågelvicker A  V 
Vicia dumetorum  L. A  V 
Vicia pisiformis  L. A  V 
Vicia sepium  L. tranvicker A  V 
Vicia sylvatica  L. A  V 
Vicia villosa  Roth A  V