Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Alanko, P. & Räty, E. 1996: Viljelykasvien nimistö - Kulturväxternas namn.
Puutarhaliiton julkaisuja 287: Puutarhaliitto, Helsinki


Kopplade växtnamn  [6]
 A   B   L   R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Alnus incana f. rubra  Palmén
Betula pubescens 'Rubra'   finsk rödbjörk
Ligularia 'Hietala'  
Ligularia 'Striking Yellow'  
Rhaponticum carthamoides  (Willd.) Iljin maralrot
Rosa x spaethiana  Graebn.