Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Doktorsavhandling)
Björnström, F.J. 1856: Grunddragen af Piteå Lappmarks växtfysiognomi.
Wahlström & C., Upsala

https://books.google.se/books?id=B19vQpI2ZLUC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Kopplade växtnamn  [1]
 E 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Eriophorum vaginatum ssp. opacum  Björnstr. B  V