Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1816: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.
3:e uppl, Sterbhusets Förlag, Upsala


Kopplade växtnamn  [404]
 A   B   C   D   E   F   x   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acorus calamus  L. allmän kalmus
Aegopodium  L. svallerört
Aegopodium podagraria  L. trebladig svallerört
Agrostis algida  Sol.
Agrostis alpina  auct. non Scop.
Agrostis canina  L. änghven
Agrostis mertensii  Trin. fjällhven
Aira atropurpurea  Wahlenb.
Aira bottnica  Wahlenb.
Aira canescens  L.
Alkekengi officinarum  Moench alkengfysal
Allium scorodoprasum  L. skogslök
Alopecurus  L. kaflegräs
Anchusa  L. oxtungört
Anchusa officinalis  L. apoteksoxtunga
Androsace septentrionalis  L. allmän hilsko
Angelica sylvestris  L. björnangelika
Anthericum ossifragum  L.
Arundo lapponica  Wahlenb.
Arundo stricta  Timm
Arundo x strigosa  Wahlenb.
Arundo sylvatica  Schrad.
Asclepias syriaca  L. silketulkört A  V 
Asparagus  L. sparrisört
Asparagus officinalis  L. allmän sparrisört
Atriplex hastata  auct. non L. A  V 
Atriplex hortensis 'Rubra'   rödmolle
Atriplex laciniata  L. silfvermolla
Atriplex prostrata  DC. spjutmolla
Atropa  L. belldonn
Atropa belladonna  L. allmän belldonn A  V 
Avena orientalis  Schreb. turkisk hafra
Avena strigosa  Schreb. purrhafra
Berberis vulgaris  L. allmän berberis
Berula erecta  (Huds.) Coville smalblad-sium
Blitum capitatum  L. knappsminkbär
Blitum virgatum  L. stjelksminkbär
Blysmus rufus  (Huds.) Link rödag
Brachypodium pinnatum  (L.) P.Beauv. sparrlosta
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv. smallosta
Bromus asper  Murray
Bromus erectus  Huds. raklosta A  V 
Bromus gracilis  Weigel
Bromus inermis  Leyss. tysklosta A  V 
Bromus pinnatus  L.
Bromus ramosus  Huds. skarplosta
Bryonia  L. bryon
Bryonia alba  L. hvit bryon
Buglossoides arvensis  (L.) I.M.Johnst. åkerlätta
Bunium  L. bunjeört
Bunium bulbocastanum  L. knölig bunjeört
Buxus  L. buxbom
Buxus sempervirens  L. allmän buxbom
Calamagrostis arundinacea  (L.) Roth skogsrör
Calamagrostis lapponica  (Wahlenb.) Hartm. lappsk-rör
Calamagrostis stricta  (Timm) Koeler kärr-rör
Calamagrostis x strigosa  (Wahlenb.) Hartm. blårör
Callitriche  L. kälört
Callitriche hermaphroditica  L. smalkälört
Callitriche palustris  L. rundkälört
Calystegia sepium  (L.) R.Br. skogsvinda
Campanula  L. klåckört
Campanula latifolia  L. bredbladig klåcka
Campanula rotundifolia  L. rundbladig klåcka
Carex acutiformis  Ehrh. träskstarr
Carex atrofusca  Schkuhr svedstarr
Carex binervis  Sm. 2nerfstarr
Carex buxbaumii  Wahlenb. buxbaumsstarr
Carex capitata  L. knappstarr
Carex crassa  Ehrh.
Carex dioica  L. nålstarr
Carex distans  L. glesstarr
Carex disticha  Huds. mellanstarr
Carex echinata  Murray taggstarr
Carex ericetorum  Pollich mostarr
Carex extensa  Gooden.
Carex flacca  Schreb. flackstarr
Carex glacialis  Mack. fotstarr
Carex glareosa  Wahlenb. klapperstarr
Carex heleonastes  L.f. svenskstarr
Carex incurva  Lightf.
Carex intermedia  Gooden.
Carex lachenalii  Schkuhr Wahlenbergs starr
Carex lasiocarpa  Ehrh. insjöstarr
Carex laxa  Wahlenb. slakstarr
Carex leporina  L. harestarr
Carex maritima  Gunnerus havsstarr, säfstarr
Carex microglochin  Wahlenb. smalstarr
Carex x microstachya  Ehrh. klenaxig starr
Carex myosuroides  Vill. bellardisäf
Carex norvegica  Retz. norrskstarr
Carex paludosa  Gooden.
Carex pedata  Wahlenb. non L.
Carex petraea  Wahlenb.
Carex pulla  Gooden.
Carex remota  L. frånstarr
Carex riparia  Curtis tjockstarr, wass-starr
Carex rotundata  Wahlenb. rundstarr
Carex rupestris  All. hällestarr
Carex salina  auct. non Wahlenb.
Carex salina  Wahlenb. nordsjöstarr
Carex saxatilis  L. beckstarr, brunstarr
Carex stellulata  Gooden.
Carex strigosa  Gilib.
Carex tenuiflora  Wahlenb. klenblommig starr
Carex tomentosa  L. luddstarr
Carex ustulata  Wahlenb.
Carex wahlenbergii  Lilj. T  V 
Carum carvi  L. allmän kumin
Chaerophyllum bulbosum  L. rotkax A  V 
Chamaenerion angustifolium  (L.) Scop. stormjölkört
Chara  L. kara, lavring
Chara hispida  L. taggkara
Chara tomentosa  L. luddkara
Chara vulgaris  L. sprödkara
Chenopodium album  L. grönmell
Chenopodium viride  L.
Chenopodium vulvaria  L. stinkmell
Circaea  L. hexört, sirs
Circaea alpina  L. hvitsirs
Circaea lutetiana  L. gulsirs
Colchicum autumnale  L. höstnakling
Comastoma tenellum  (Rottb.) Toyok. nordgenzian
Convolvulus  L. vinda, vindelört
Convolvulus arvensis  L. åkervinda
Cornus suecica  L. svensk kornell
Corynephorus canescens  (L.) P.Beauv. blektåtel
Crassula aquatica  (L.) Schönland liggtillaea, vattentillaea
Crocus  L. saffransört
Crocus sativus  L. allmän saffran
Crocus sativus var. autumnalis  Lilj. T  V 
Cucurbita  L. kurbits
Cuscuta europaea  L. europeisk snarrefva
Cyclamen  L. syklam
Cyclamen europaeum  L.
Cyclamen purpurascens  Mill. europeisk syklam
Cynoglossum  L. hundtungört
Cynoglossum officinale  L. apotekshundtunga
Cynosurus cristatus  L. kamelfving
Cyperus  L. cypergräs
Cyperus fuscus  L. svartbrunt cypergräs
Datura  L. klubbört
Daucus  L. morotsört
Daucus carota  L. allmän morot
Deschampsia alpina  (L.) Roem. & Schult. fjälltåtel
Deschampsia bottnica  (Wahlenb.) Trin. bottnisk tåtel
Echinochloa crus-galli  (L.) P.Beauv. fågelhirs
Echium  L. ormört
Echium vulgare  L. blå ormört
Elymus caninus  (L.) L. hundhvete
Empetrum nigrum  L. svart kråkris
Epilobium  L. mjölkört
Epilobium alpinum  L.
Epilobium angustifolium  L. A  V 
Epilobium hirsutum  L. elgmjölkört
Epilobium lactiflorum  Hausskn. fjällmjölkört
Epilobium palustre  L. kärrmjölkört
Epilobium parviflorum  Schreb. luddmjölkört
Epilobium roseum  Schreb. källmjölkört
Epilobium tetragonum  L. fyrkantig mjölkört
Eriophorum  L. ullgräs
Eriophorum angustifolium  Honck. allmänt ullgräs
Eriophorum capitatum  Host
Eriophorum gracile  W.D.J.Koch spensligt ullgräs
Eriophorum scheuchzeri  Hoppe knoppullgräs
Eriophorum vaginatum  L. hareull
Euonymus  L. benved
Euonymus europaeus  L. benved
Festuca altissima  All. skogssvingel
Festuca beckeri  (Hack.) Trautv. blågrön svingel
Festuca capillaris  Lilj.
Festuca glauca  auct. non Vill.
Festuca x loliacea  Huds. A  V 
Festuca sylvatica  (Pollich) Vill. non Huds.
x Festulolium loliaceum  (Huds.) P.Fourn. repesvingel
Frangula alnus  Mill. braktoste
Gagea lutea  (L.) Ker Gawl. gul vårlök
Gagea minima  (L.) Ker Gawl. liten vårlök
Galanthus nivalis  L. snöhvit galant
Galium  L. mårört
Galium glaucum  L. blåmåra
Galium harcynicum  Weigel
Galium pumilum  Murray skogsmåra
Galium saxatile  L. harzmåra
Galium suaveolens  Wahlenb.
Galium sylvestre  Pollich
Galium trifidum  L. treuddmåra
Galium triflorum  Michx. myskiemåra
Gentiana glacialis  Vill.
Gentiana purpurea  L. rödgenzian
Gentiana serrata  Gunnerus
Glaux  L. strandling
Glaux maritima  L. strandling
Globularia  L. klotblomma
Globularia vulgaris  L. allmän klotblomma
Glyceria fluitans  (L.) R.Br. mannagrö
Helosciadium inundatum  (L.) W.D.J.Koch krypsison
Herniaria glabra  L. glatt vägört
Hierochloe alpina  (Willd.) Roem. & Schult. fjällholk
Hippuris  L. hästsvants
Holcus alpinus  Willd.
Hordeum  L. bjugg
Hordeum distichon  L.
Hordeum vulgare Distichon-Gruppen   tvåradigt korn
Hordeum vulgare Hexastichon-Gruppen   sexradigt korn
Hordeum vulgare Zeocriton-Gruppen   bredkorn
Hordeum zeocriton  L.
Hottonia  L. hottonja
Hottonia palustris  L. kärrhottonja
Humulus  L. humleört
Humulus lupulus  L. allmän humle
Hydrocotyle vulgaris  L. allmänt spikblad
Ilex  L. ilek
Ilex aquifolium  L. glansilek aquifolii blad A  V 
Iris  L. svärdlilja
Iris germanica  L. blåsvärdlilja, tysksvärdlilja A  V 
Iris pseudacorus  L. gul sverdlilja, svensk sverdlilja
Iris sibirica  L. sibirisk svärdlilja
Isolepis fluitans  (L.) R.Br. flytsäf
Juncus arcticus  Willd. fjälltåg
Juncus arcuatus  Wahlenb.
Juncus articulatus  L. rylltåg
Juncus biglumis  L. tvåblommigt tåg
Juncus bottnicus  Wahlenb.
Juncus bulbosus  L. kranståg
Juncus capitatus  Weigel flocktåg
Juncus castaneus  Sm. kastaniefärgadt tåg
Juncus gerardi ssp. atrofuscus  (Rupr.) Printz norrländskt tåg
Juncus glaucus  Sibth.
Juncus inflexus  L. strandtåg
Juncus maximus  Reichard
Juncus pallescens  Wahlenb. non Lam.
Juncus parviflorus  Ehrh.
Juncus spadiceus  auct. non All.
Juncus subnodulosus  Schrank skogståg
Juncus sylvaticus  (L.) Reichard
Juncus trifidus  L. klynnetåg
Juncus triglumis  L. treblommigt tåg
Juncus verticillatus  Pers.
Koenigia  L. königsört
Koenigia islandica  L. islandskönigsört
Lappula deflexa  (Wahlenb.) Garcke nordälsklingsört
Lappula squarrosa  (Retz.) Dumort. grusälsklingsört
Laserpitium latifolium  L. bredbladig laserpel
Lemna  L. lemna
Lemna minor  L. liten lemna
Lemna trisulca  L. korslemna
Leucojum aestivum  L. sommarlevkoj
Ligustrum vulgare  L. allmän liguster
Lithospermum  L. glansfröört
Lolium perenne  L. klenrepe
Lolium temulentum var. arvense  (With.) Lilj.
Lolium tenue  L.
Lonicera  L. benwed
Lonicera caprifolium  L. caprifoli-try
Luzula arcuata  (Wahlenb.) Sw. bågtåg
Luzula campestris  (L.) DC. fälttåg
Luzula parviflora  (Ehrh.) Desv. småblommigt tåg
Luzula pilosa  (L.) Willd. vårtåg
Luzula sylvatica  (Huds.) Gaudin stortåg
Luzula wahlenbergii  Rupr. fingrenigt tåg
Lysimachia nemorum  L. lundlysing
Lysimachia nummularia  L. rundbladig lysing
Lysimachia thyrsiflora  L. vattenlysing
Lysimachia vulgaris  L. allmän lysing
Lythrum  L. fackelört
Lythrum portula  (L.) D.A.Webb källpeplis
Lythrum salicaria  L. röd fackelört A  V 
Maianthemum bifolium  (L.) F.W.Schmidt ikornekonvall
Melica  L. slokgräs
Menyanthes  L. vattenklöfver
Menyanthes trifoliata  L. vattenklöfver
Milium effusum  L. bladamur
Myosotis  L. älsklingsört
Myosotis arvensis  (L.) Hill åkerälsklingsört
Myosotis deflexa  Wahlenb.
Myosotis scorpioides  L. skön älsklingsört
Myricaria  Desv. indalsris
Myricaria germanica  (L.) Desv. tysk tamarix
Myrrhis odorata  (L.) Scop. spansk körfvel
Najas  L. najas
Najas marina  L. hafsnajas
Nardus  L. borstgräs
Narthecium boreale  Wahlenb.
Narthecium calyculatum  (L.) Lam.
Nicotiana rustica  L. bondtobak A  V 
Nicotiana tabacum  L. allmän tobak
Nitella flexilis  (L.) C.Agardh vek-kara
Ornithogalum  L. vårlök
Ornithogalum nutans  L. vattenvårlök
Ornithogalum umbellatum  L. stjernvårlök
Oxybasis glauca  (L.) S.Fuentes & al. isgrå mell
Panicum crus-galli  L.
Panicum verticillatum  L.
Parnassia  L. slåtterört
Parnassia palustris  L. hvit slåtterört
Peucedanum  L. pefsedan
Peucedanum ostruthium  (L.) W.D.J.Koch apotekmästerört
Peucedanum silaus  L.
Phalaris  L. flengräs, fläcken
Phalaris canariensis  L. kanarieflen
Phippsia algida  (Sol.) R.Br. ishven
Physalis  L. fysal, kersing
Physalis alkekengi  L. A  V 
Phyteuma  L. rapwurzel
Phyteuma spicatum  L. axrapwurzel
Pimpinella nigra  Mill.
Pimpinella saxifraga ssp. nigra  (Mill.) Ces. blårotspimpinell
Pinguicula alpina  L. fjellfetört
Plantago lanceolata var. dubia  (L.) Lilj.
Poa  L. grögräs
Poa flexuosa  Sm. rankgrö
Poa fluitans  (L.) Scop.
Poa glauca  Vahl isgrå grö
Poa remota  Forselles tysk ängsgrö
Poa salina  Pollich
Poa sudetica  auct. non Haenke
Poa trivialis  L. betesgrö
Polemonium  L. polemon
Polemonium caeruleum  L. kosljuspolemon
Potamogeton compressus  L. plattnate
Primula elatior  auct. non (L.) Hill
Primula x polyantha  Mill. rödvifva
Puccinellia capillaris  (Lilj.) Jansen hårsvingel
Puccinellia distans  (Jacq.) Parl. fägergrö
Rhamnus  L. toste
Rhamnus cathartica  L. gettoste
Rhynchospora alba  (L.) Vahl hvitag
Rhynchospora fusca  (L.) W.T.Aiton brunag
Ribes alpinum  L. fjällribs
Ribes nigrum  L. svart vinbärsribs
Ribes rubrum  L. röd ribs
Rubia  L. krappört
Rubia tinctorum  L. allmän krapp
Salicornia  L. saltört
Salicornia europaea  L. årig saltört A  V 
Salsola kali  L. taggig salsel
Samolus valerandi  L. valerandsamol
Sanguisorba  L. blodtoppsört
Sanguisorba officinalis  L. apoteksblodtoppsört
Sanicula europaea  L. europeisk sanikel
Scandix  L. körfvel
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla insjösäf
Schoenus  L. knappgräs, svartlikt knappgräs
Schoenus compressus  L.
Schoenus ferrugineus  L. rostfärgadt ag
Schoenus rufus  Huds.
Scirpus baeothryon  Schrad.
Scirpus bellardii  (All.) Wahlenb.
Scirpus fluitans  L.
Seseli  L. seseliört
Seseli montanum  L. bergseseli
Sesleria  Scop. elfgräs, seslerigräs
Sesleria caerulea  auct. non (L.) Ard.
Sesleria uliginosa  Opiz blått elfgräs
Setaria verticillata  (L.) P.Beauv. kranshirs
Silaum silaus  (L.) Schinz & Thell. ängpefsedan
Sison inundatum  L.
Sisymbrium officinale  (L.) Scop. apoteksvallört
Sium angustifolium  L.
Sium latifolium  L. bredbladig sium
Sium sisarum  L. sockerrot-sium
Solanum  L. qväsved
Sparganium  L. igelknopp
Spirodela polyrrhiza  (L.) Schleid. storlemna
Syringa  L. syrén
Syringa vulgaris  L. syrén
Thinopyrum junceiforme  (Á.Löve & D.Löve) Á.Löve stickhvete
Tillaea aquatica  L.
Tillaea prostrata  Schkuhr
Tofieldia  Huds. kärrlilja
Tofieldia calyculata  (L.) Wahlenb. gothlandsnartés
Tofieldia pusilla  (Michx.) Pers. lappsk nartés
Torilis  Adans. flockört
Torilis japonica  (Houtt.) DC. röd flockört
Trichophorum alpinum  (L.) Pers. fjällullgräs
Trichophorum cespitosum  (L.) Hartm. tuffsäf
Triticum caninum  L.
Triticum junceum  auct. non L. A  V 
Tropaeolum majus  L. stor sköldört
Ulmus glabra  Huds. allmän alm
Urtica cannabina  L. hampnässla
Utricularia intermedia  Hayne mellanvattublädra
Vahlodea atropurpurea  (Wahlenb.) Hartm. sloktåtel
Valeriana officinalis  L. apoteksvalerian
Valeriana phu  L. stolt valerian
Valerianella locusta  (L.) Laterr. rapunzelvalerian
Veratrum  L. prustrotsört
Veratrum album  L. hvit prustrotsört
Veronica acinifolia  L. timjansveronika
Veronica fruticans  Jacq. stenveronika
Veronica longifolia  L. långbladig veronika
Veronica maritima  L. strandveronika
Veronica saxatilis  Scop.
Viburnum opulus  L. gallblomolvon
Vinca  L. vinka, vintergrön
Vinca minor  L. lillavinka
Vincetoxicum hirundinaria  Medik. hvit tulkört
Viola odorata  L. luktviol, äkta violer
Viola tricolor  L. trefärgad viol
Viscum album  L. hvitmistel
Vitis vinifera  L. allmänt vinträd
Zannichellia palustris  L. wattenserfva
Zea mays  L. allmän mays