Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Naturvårdsverket 2014: Ålgräsängar.
Naturvårdsverket, Stockholm

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/14-algrasangar-2014-04-15.pdf


Kopplade växtnamn  [3]
 Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Zostera angustifolia  (Hornem.) Rchb. smalt ålgräs E  V 
Zostera marina  L. ålgräs E  V 
Zostera noltii  Hornem. dvärgålgräs E  V