Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Jordbruksverket 2019: Handelsnorm för äpplen April 2019.
Jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/tradgardsvaxter/eushandelsnormerforfruktochgronsaker/markningavprodukter/markningavfruktochgronsakergrossisterochodlare/applen.4.213cba181590eca5ecbb824f.html


Kopplade växtnamn  [32]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Malus domestica 'Ambrosia'  
Malus domestica 'Annurca'  
Malus domestica 'Arlet'  
Malus domestica autento ('Delcoros')  
Malus domestica 'AW 106'  
Malus domestica 'Belgica'  
Malus domestica 'Boskoop Valastrid'   T  V 
Malus domestica 'Bruggers Festivale'  
Malus domestica 'Caudle'  
Malus domestica 'Cauflight'  
Malus domestica 'Celeste'  
Malus domestica 'CIV323'  
Malus domestica 'CIVG198'  
Malus domestica 'Co-op 39'  
Malus domestica 'Co-op 43'  
Malus domestica crimson crisp ('Co-op 39')  
Malus domestica 'Delcoros'  
Malus domestica elrosa ('Vermuel')  
Malus domestica 'Elstar Boerekamp'  
Malus domestica 'Elstar Palm'  
Malus domestica excellent star ('Elstar Boerekamp')  
Malus domestica 'Fresco'  
Malus domestica isaaq ('CIV323')  
Malus domestica juliet ('Co-op 43')  
Malus domestica 'Lady in Red'  
Malus domestica red flame ('RNA9842')  
Malus domestica 'RNA9842'  
Malus domestica sapora ('AW 106')  
Malus domestica sissired ('Bruggers Festivale')  
Malus domestica wellant ('Fresco')  
Malus domestica 'Vermuel'  
Malus domestica 'Wonik'