Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Witzell, J. & al. 2017: Skador på skog. Del 2. Gamla och nya epidemier och utbrott. Intensivare skogsbruk och framtidens tekniker. Klimat och skogsskador.
Skogsstyrelsen

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-12-skador-pa-skog-del-2.pdf


Kopplade växtnamn  [1]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lithocarpus densiflorus  (Hook. & Arn.) Rehder barkek