Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Europeiska unionen 2019: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1262 av den 25 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1141 för att uppdatera förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse.
Europeiska unionens officiella tidning L199/1:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1262&from=SV#d1e39-1-1


Kopplade växtnamn  [13]
 A   C   E   G   H   L   P   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acacia saligna  (Labill.) H.L.Wendl. A  E 
Ailanthus altissima  (Mill.) Swingle A  E 
Andropogon virginicus  L. A  E 
Cardiospermum grandiflorum  Sw. A  E 
Cortaderia jubata  (Lemoine) Stapf A  E 
Ehrharta calycina  Sm. A  E 
Gymnocoronis spilanthoides  DC. A  E 
Humulus scandens  auct. non (Lour.) Merr. A  E 
Lespedeza cuneata  (Dum.Cours.) G.Don A  E 
Lygodium japonicum  (Thunb.) Sw. A  E 
Prosopis juliflora  (Sw.) DC. A  E 
Salvinia molesta  D.S.Mitch. A  E 
Triadica sebifera  (L.) Small A  E