Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Havs- och vattenmyndigheten 2019: Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse.
Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/eus-forordning-om-invasiva-frammande-arter/forslag-till-reviderad-forteckning-over-invasiva-frammande-arter-av-unionsbetydelse.html


Kopplade växtnamn  [8]
 A   C   E   H   L   P   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acacia saligna  (Labill.) H.L.Wendl. A  E 
Andropogon virginicus  L. A  E 
Cortaderia jubata  (Lemoine) Stapf A  E 
Ehrharta calycina  Sm. A  E 
Humulus scandens  auct. non (Lour.) Merr. A  E 
Lygodium japonicum  (Thunb.) Sw. A  E 
Prosopis juliflora  (Sw.) DC. A  E 
Triadica sebifera  (L.) Small A  E