Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Europeiska unionen 2018: Komissionens förordning (EU) 2018/62 av den 17 januari 2018 om ersättande av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005. Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1 och som gränsvärden ska tillämpas på.
Europeiska unionens officiella tidning L 18:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:018:FULL&from=EN


Kopplade växtnamn  [6]
 C   F   H   P   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Carpobrotus edulis  (L.) N.E.Br. A  V 
Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse Decr. A  V 
Helianthus strumosus  L. strävsolros A  V 
Pandanus amaryllifolius  Roxb. A  V 
Solanum aviculare  G.Forst. rött känguruäpple A  V 
Terminalia kaernbachii  Warb. okarinöt A  V