Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Institutt for miljø- og plantevitenskap 2012: Navn på snittblomster.
Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk 7: 1-61, Ås

https://www.nmbu.no/fakultet/biovit/forskning/plantenavn/node/3378


Kopplade växtnamn  [7]
 A 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acacia  Mill. akasieslekta
Acacia dealbata  Link mimosa, sølvakasie
Acacia longifolia  (Andrews) Willd. gullakasie
Achillea  L. ryllikslekta
Achillea filipendulina  Lam. praktryllik
Achillea Galaxy-Gruppen   pastellryllik
Achillea millefolium  L. bakkeryllik