Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Wallin, C. J. 1869: Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.
Tidning för Trädgårdsodlare 8(September 1869): 89-96


Kopplade växtnamn  [45]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Malus domestica 'Alexander'  
Malus domestica 'Bananasäpple'  
Malus domestica borgherre ('Geflammter Weisser Cardinal')  
Malus domestica 'Canadarenettäpple'  
Malus domestica 'Cardinal'  Eneroth 1877
Malus domestica 'Carmeliterrenette'  
Malus domestica 'Champagnerreinette'  
Malus domestica 'Danziger Kantäpple'  
Malus domestica 'English Goldpermain'  
Malus domestica 'Fursteäpple'  
Malus domestica gestreifte permain  
Malus domestica 'Gloria Mundi'  
Malus domestica 'Gottlands Stenkyrkoäpple'  
Malus domestica 'Gyllenkroks Astrakan'  
Malus domestica 'Hörningsholms Rosenäpple'  
Malus domestica 'Josefiner'  
Malus domestica 'Kesätersäpple'  
Malus domestica 'Lökäpple'  
Malus domestica 'Mecklenburgs Kantäpple'  
Malus domestica 'Melonäpple'  
Malus domestica 'Munthes Rosenäpple'  
Malus domestica 'Mälsåkersäpple'  
Malus domestica 'None Suck'  
Malus domestica 'Noors Glasäpple'  
Malus domestica 'Orleans Renett'  
Malus domestica persikorosengylling  
Malus domestica 'Prinsessäpple'  
Malus domestica 'Reinette von Breda'  
Malus domestica ribston ('Ribston Pippin')  
Malus domestica 'Rosenhäger'  
Malus domestica 'Röd Calville'  Wallin 1869
Malus domestica röd rambour  
Malus domestica 'Rött Duväpple'  
Malus domestica 'Rött Forelläpple'  
Malus domestica 'Skarlakansparmän'  Eneroth 1877 non Diel 1809
Malus domestica 'Skyttes Favoritäpple'  
Malus domestica 'Svensk Vinterpostof'  
Malus domestica 'Säfstaholms Rosenäpple'  
Malus domestica 'White Oslin'  
Malus domestica 'Virginskt Rosenäpple'  
Malus domestica 'Vit Calville'  Wallin 1869
Malus domestica 'Zwiebelborsdorffer'  
Malus domestica 'Åkerö Glasäpple'  
Malus domestica 'Ökna Lökäpple'  
Malus domestica 'Ölands Kungsäpple'