Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Bredsted, H.C. 1893: Haandbog i dansk Pomologi, 2det Bind Aebler.
Hempelske Bog- og Papirshandels Forlag, Odense


Kopplade växtnamn  [8]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Malus domestica 'Arreskogs Gravenstein'  
Malus domestica 'Filippa'  
Malus domestica 'Langelandsaeble'  
Malus domestica 'Maglemer'  
Malus domestica 'Mølleskov'  
Malus domestica 'Paeregaardsaeble'  
Malus domestica 'Skovfogedaeble'  
Malus domestica 'Transparente Blanche'