Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Naturvårdsverket 2011: Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Myrsjöar. Naturligt dystrofa sjöar och småvatten .
Naturvårdsverket, Stockholm

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/sotvatten/vl-3160-myrsjoar.pdf


Kopplade växtnamn  [10]
 C   M   N   R   S   U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Carex lasiocarpa  Ehrh.
Carex magellanica ssp. irrigua  (Wahlenb.) Hiitonen
Carex rostrata  Stokes
Menyanthes trifoliata  L.
Nuphar pumila  (Timm) DC.
Nymphaea alba  L.
Nymphaea candida  C.Presl & J.Presl
Rhynchospora alba  (L.) Vahl
Sparganium natans  L.
Utricularia minor  L.