Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Naturvårdsverket 2011: Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Naturligt näringsrika sjöar. Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation.
Naturvårdsverket, Stockholm

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/sotvatten/vl-3150-naturligtnaringsrikasjoar.pdf


Kopplade växtnamn  [30]
 B   C   E   H   L   M   P   R   S   U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Butomus umbellatus  L.
Ceratophyllum demersum  L.
Ceratophyllum submersum  L.
Elatine hydropiper  L.
Elatine triandra  Schkuhr
Hydrocharis morsus-ranae  L.
Lemna minor  L.
Lemna trisulca  L.
Limosella aquatica  L.
Myriophyllum spicatum  L.
Myriophyllum verticillatum  L.
Persicaria amphibia  (L.) Gray
Potamogeton berchtoldii  Fieber
Potamogeton compressus  L.
Potamogeton crispus  L.
Potamogeton filiformis  Pers. E  V 
Potamogeton friesii  Rupr.
Potamogeton lucens  L.
Potamogeton obtusifolius  Mert. & W.D.J.Koch E  V 
Potamogeton perfoliatus  L.
Potamogeton praelongus  Wulfen
Potamogeton pusillus  L.
Ranunculus lingua  L.
Rhynchostegium riparioides  (Hedw.) Cardot E  V 
Riccia fluitans  L.
Ricciocarpos natans  (L.) Corda
Spirodela polyrrhiza  (L.) Schleid.
Stratiotes aloides  L.
Utricularia australis  R.Br.
Utricularia vulgaris  L.