Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Moe, N.G. 1882: Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård [forts. från föregående årgång].
Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift 1882: 22-24, 50-53, 84-87


Kopplade växtnamn  [75]
 A   B   C   D   E   F   G   J   L   M   O   P   R   S   U   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ajuga pyramidalis  L. O  V 
Ajuga reptans  L. O  V 
Antennaria alpina  (L.) Gaertn. O  V 
Antennaria carpatica  auct. non (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. O  V 
Armeria sibirica  Boiss. O  V 
Arnica alpina  (L.) Olin & Ladau O  V 
Artemisia norvegica  Fr. O  V 
Asperula odorata  L. O  V 
Bartsia alpina  L. O  V 
Bidens cernua  L. O  V 
Campanula barbata  L. O  V 
Campanula cervicaria  L. O  V 
Campanula uniflora  L. O  V 
Cirsium acaule  (L.) Scop. O  V 
Crepis multicaulis  Ledeb. O  V 
Crepis paludosa  (L.) Moench O  V 
Cuscuta epilinum  Weihe O  V 
Cuscuta europaea  L. O  V 
Cuscuta halophyta  Fr. O  V 
Diapensia lapponica  L. O  V 
Erigeron alpinus  auct. non L. O  V 
Erigeron elongatus  Ledeb. O  V 
Erigeron uniflorus  L. O  V 
Erythraea centaurium  auct. non (L.) Pers. O  V 
Erythraea littoralis  (Turner) Fr. O  V 
Erythraea pulchella  (Sw.) Fr. O  V 
Euphrasia officinalis  L. sensu lato O  V 
Filago montana  auct. non L. O  V 
Galeopsis  L. O  V 
Galium palustre  L. O  V 
Galium trifidum  L. O  V 
Galium triflorum  Michx. O  V 
Galium uliginosum  L. O  V 
Gentiana amarella  L. O  V 
Gentiana campestris  L. O  V 
Gentiana involucrata  Rottb. O  V 
Gentiana nivalis  L. O  V 
Gentiana pneumonanthe  L. O  V 
Gentiana purpurea  L. O  V 
Gentiana serrata  Gunnerus O  V 
Gentiana tenella  Rottb. O  V 
Gnaphalium norvegicum  Gunnerus O  V 
Gnaphalium supinum  L. O  V 
Jasione montana  L. O  V 
Limosella aquatica  L. O  V 
Linnaea borealis  L. O  V 
Littorella lacustris  L. O  V 
Lobelia dortmanna  L. O  V 
Lycopus europaeus  L. O  V 
Mulgedium alpinum  (L.) Less. O  V 
Mulgedium sibiricum  (L.) Less. O  V 
Myosotis caespitosa  Schultz O  V 
Myosotis palustris  (L.) Nath. O  V 
Myosotis sylvatica  Hoffm. O  V 
Odontites rubra  ortogr. var. O  V 
Pedicularis oederi  Vahl
Petasites frigidus  (L.) Fr. O  V 
Phyteuma spicatum  L. O  V 
Pinguicula alpina  L. O  V 
Pinguicula villosa  L. O  V 
Pinguicula vulgaris  L. O  V 
Polemonium campanulatum  (Th.Fr.) H.Lindb. O  V 
Polemonium pulchellum  Bunge O  V 
Rhinanthus major  auct. non L. O  V 
Rhinanthus minor  L. O  V 
Saussurea alpina  (L.) DC. O  V 
Senecio silvaticus  ortogr. var. O  V 
Statice rariflora  Drejer O  V 
Stenhammaria maritima  (L.) auct. O  V 
Utricularia  L. O  V 
Veronica alpina  L. O  V 
Veronica anagallis  auct. O  V 
Veronica beccabunga  L. O  V 
Veronica saxatilis  Scop. O  V 
Veronica scutellata  L. O  V