Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Jordbruksverket 2018: Odling - Utsäde och sorter - Frukt- och bärsorter - Sortlistor - Äpplen.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter/fruktochbarsorter/applen.4.66a85ef415ac9fe2e0b8af7d.html


Kopplade växtnamn  [36]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Malus domestica agnes ('SLUBGD1377')  
Malus domestica 'Alexander'  
Malus domestica 'Alfa 68'  
Malus domestica 'Alnarps Favorit'  
Malus domestica 'Annero'  
Malus domestica 'Arnmans Gula Höstkalvill'  
Malus domestica 'Aspa'  
Malus domestica 'Birgit Bonnier'  
Malus domestica 'Borsdorffer'  
Malus domestica 'Börringeäpple'  
Malus domestica 'Cellini'  
Malus domestica 'Cox's Pomona'  
Malus domestica 'Delicious'  
Malus domestica 'Domö Favorit'  
Malus domestica 'Drakenberg'  
Malus domestica 'Druväpple'  
Malus domestica folke ('SLUBGD1016')  
Malus domestica 'Fröllingeäpple'  
Malus domestica 'Galloway'  
Malus domestica gratia ('SLUBGD0953')  
Malus domestica lovisa ('SLUBGD1160')  
Malus domestica 'Melba Röd'  
Malus domestica 'Mio'  
Malus domestica 'Mutsu'  
Malus domestica 'Oranie'  
Malus domestica 'Pigge'  
Malus domestica ribston ('Ribston Pippin')  
Malus domestica 'Signe Tillisch'  
Malus domestica 'Silva'  
Malus domestica 'Slava Petersburg'  
Malus domestica 'Summerred'  
Malus domestica 'Sylvia'  
Malus domestica 'Sävstaholm'  
Malus domestica 'Transparente Blanche'  
Malus domestica trulsa ('SLUBGD1458')  
Malus domestica 'Åkerö'