Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Rosquist, G. & al. 2018: Bevarande av akut hotade kärlväxter.
Svensk Botansik Tidskrift 112(5): 316-325


Kopplade växtnamn  [30]
 A   C   D   G   H   I   J   K   L   M   N   R   S   T   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Anthemis cotula  L. E  V 
Anthericum liliago  L. E  V 
Arnoseris minima  (L.) Schweigg. & Körte E  V 
Centaurea scabiosa  L.
Cerastium brachypetalum  Pers. E  V 
Chenopodiastrum murale  (L.) S.Fuentes & al. E  V 
Chenopodium vulvaria  L. E  V 
Dianthus superbus  L. E  V 
Genista pilosa  L. E  V 
Gentiana pneumonanthe  L. E  V 
Gentianella campestris ssp. baltica  (Murb.) Á.Löve & D.Löve E  V 
Hypericum humifusum  L. E  V 
Hypochaeris glabra  L. E  V 
Iris spuria  L. E  V 
Jacobaea erucifolia  (L.) G.Gaertn. & al. E  V 
Kickxia elatine  (L.) Dumort. E  V 
Lathyrus sphaericus  Retz. E  V 
Medicago minima  (L.) Bartal. E  V 
Melilotus dentatus  (Waldst. & Kit.) Pers. E  V 
Minuartia viscosa  (Schreb.) Schinz & Thell. E  V 
Misopates orontium  (L.) Raf. E  V 
Neslia paniculata  (L.) Desv. E  V 
Ranunculus arvensis  L. E  V 
Rosa tomentosa  Sm. E  V 
Sherardia arvensis  L. E  V 
Silaum silaus  (L.) Schinz & Thell. E  V 
Tephroseris integrifolia  (L.) Holub E  V 
Trollius europaeus  L. E  V 
Valerianella dentata  (L.) Pollich E  V 
Veronica praecox  All. E  V