Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Eneroth, O. 1865-66: Handbok i svensk pomologi. 2. Svensk pomona eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land, odlade trädfrukter och fruktträd.
403, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm


Kopplade växtnamn  [2]
 M   P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Malus domestica 'Tynnelsö Arvidsäpple'  
Pyrus communis 'Hovstapäron'