Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Armfeldt Hansell, Ö. 1969: Bärboken.
307, Norstedt & Söner, Stockholm


Kopplade växtnamn  [13]
 B   C   E   F   M   R   S   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Berberis vulgaris  L. A  V 
Cornus mas  L. A  V 
Empetrum hermaphroditum  Hagerup
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum  (Hagerup) Böcher fjällkråkbär
Fragaria viridis  Weston A  V 
Mahonia aquifolium  (Pursh) Nutt. A  V 
Rosa dumalis  Bechst. A  V 
Rubus caesius  L. A  V 
Sorbus aucuparia var. edulis  Dieck A  V 
Sorbus aucuparia 'Xanthocarpa'  
Sorbus aucuparia f. xanthocarpa  (Hartw. & Rümpler) Svenss.
Vaccinium microcarpum  (Rupr.) Schmalh. A  V 
Vaccinium uliginosum  L. A  V