Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Appeltofft, P. G. 1873: Trädgårdsbok för halländska allmogen.
96, Appeltofft & Co., Halmstad


Kopplade växtnamn  [0]


Referensen som valdes saknar "kopplade växtnamn" i det nuvarande dataunderlaget.