Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
FASS 2000: Läkemedel i Sverige. Förteckning över humanläkemedel.
1647, LINFO, Stockholm


Kopplade växtnamn  [7]
 A   C   F   P   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acremonium strictum  W.Gams cefalosporin A  P  V 
Claviceps purpurea  (Fr.) Tul. ergotamin A  P  V 
Fusidium coccineum  Fuckel fusidinsyra A  P  V 
Penicillium chrysogenum  Thom glukonsyra, penicillin A  P  V 
Penicillium griseofulvum  Dierckx glukonsyra, griseofulvin A  P  V 
Taxus baccata  L. docetaxel, paclitaxel, paklitaxel
Tolypocladium inflatum  W.Gams A  P  V