Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
FASS 2000: Läkemedel i Sverige. Förteckning över humanläkemedel.
1647, LINFO, Stockholm


Kopplade växtnamn  [8]
 A   C   F   P   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acremonium strictum  W.Gams
Claviceps purpurea  (Fr.) Tul. ergotamin A  P  V 
Fusidium coccineum  Fuckel A  P  V 
Penicillium chrysogenum  Thom glukonsyra, penicillin A  P  V 
Penicillium griseofulvum  Dierckx glukonsyra, griseofulvin A  P  V 
Sarocladium strictum  (W.Gams) Summerb. cefalosporin A  P 
Taxus baccata  L. docetaxel, paclitaxel, paklitaxel
Tolypocladium inflatum  W.Gams A  P  V