Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Abelin, R. 1907: Koloniträdgården. En bok för stadsbor och industrisamhällen, Sveriges arbetare tillägnad.
96, C. E. Fritzes bokförlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [0]


Referensen som valdes saknar "kopplade växtnamn" i det nuvarande dataunderlaget.