Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Abelin, R. 1902: Om frukt och fruktträdsodling. En handbok för Sveriges fruktodlare.
1:e uppl, 259, C. E. Fritzes bokförlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [0]


Referensen som valdes saknar "kopplade växtnamn" i det nuvarande dataunderlaget.