Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Abelin, R. 1915: Villaträdgården. En bok för sommarställen och stadsgårdar.
2:e uppl, 193, C. E. Fritzes bokförlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [0]


Referensen som valdes saknar "kopplade växtnamn" i det nuvarande dataunderlaget.