Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Abelin, R. 1906: Den mindre trädgården. En bok för täppan och torpet.
4:e uppl, 163, C. E. Fritzes bokförlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [0]


Referensen som valdes saknar "kopplade växtnamn" i det nuvarande dataunderlaget.