Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Opublicerad)
SKUD-gruppen 1998-: Svenska växtkällor.
SKUD-gruppen, Göteborg, Lund & Uppsala

Kommentar:  Opublicerade uppgifter om observerade svenska förekomster av kulturväxter. Rapporterna är verifierade av resp. författare


Kopplade växtnamn  [0]


Referensen som valdes saknar "kopplade växtnamn" i det nuvarande dataunderlaget.