Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Åkerberg, C. 1997: Växtskyddsmedel i ekologisk odling. Regler, preparat, erfarenheter.
Jordbruksinformation 6: Jordbruksverket

http://www.vaxteko.nu/html/sll/sjv/jordbruksinfo/JIN97-06/JIN97-06.HTM


Kopplade växtnamn  [5]
 A   C   Q   R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Azadirachta indica  A.Juss. nim A  P  V 
Chrysanthemum cinerariifolium  (Trevir.) Vis. A  P  V 
Quassia amara  L. kvassia A  V 
Reynoutria sachalinensis  (F.Schmidt) Nakai A  P  V 
Ryania speciosa  Vahl ryania ryania, ryanodin A  P  V