Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSamling)
SKUD-gruppen 2015: Nytt svenskt namn - sumpliguster för Forestiera ligustrina.
Nya svenska växtnamn,

Kommentar:  Förslag av B. Aldén. Efter dess ekologi, släktskap och utseende vilket också går igen i dess amerikanska namn (Upland) swamp privet.
> > till huvudreferens Nya svenska växtnamn


Kopplade växtnamn  [1]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Forestiera ligustrina  (Michx.) Poir. sumpliguster