Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Wissman, J., Norlin, K. & Lennartsson, T. 2015: Invasiva arter i infrastruktur.
CBM:s skriftserie 98: 1-104, Centrum för biologisk mångfald, SLU, Uppsala

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/invasiva-arter-i-infrastruktur.pdf


Kopplade växtnamn  [5]
 H   I   L   R   S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Heracleum mantegazzianum  Sommier & Levier
Impatiens glandulifera  Royle
Lupinus polyphyllus  Lindl.
Reynoutria japonica  Houtt.
Solidago canadensis  L.