Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Johansson, L. 2016: Pigment & papper av svamp.
Vulcan


Kopplade växtnamn  [37]
 B   C   D   F   G   H   I   L   P   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Bjerkandera adusta  (Willd.) P.Karst. svedticka A  V 
Boletopsis grisea  (Peck) Bondartsev & Singer tallgråticka A  V 
Bulgaria inquinans  (Pers.) Fr. limsvamp A  V 
Cerrena unicolor  (Bull.) Murrill slingerticka A  V 
Cortinarius croceus  (Schaeff.) Gray gulskivig spindling A  V 
Cortinarius sanguineus  (Wulfen) Fr. blodspindling A  V 
Cortinarius semisanguineus  (Fr.) Gillet rödskivig spindling A  V 
Daedalea quercina  (L.) Pers. korkmussling A  V 
Daedaleopsis confragosa  (Bolton) J.Schröt. tegelticka A  V 
Fomes fomentarius  (L.) Fr. fnöskticka A  V 
Fomitopsis pinicola  (Sw.) P.Karst. klibbticka A  V 
Ganoderma applanatum  (Pers.) Pat. platticka
Ganoderma lipsiense  (Batsch) G.F.Atk. A  V 
Gloeophyllum odoratum  (Wulfen) Imazeki luktticka A  V 
Gloeophyllum sepiarium  (Wulfen) P.Karst. vedmussling A  V 
Hapalopilus rutilans  (Pers.) P.Karst. lysticka A  V 
Heterobasidion annosum  (Fr.) Bref. rotticka A  V 
Hydnellum aurantiacum  (Batsch) P.Karst. orange taggsvamp A  V 
Hydnellum ferrugineum  (Fr.) P.Karst. dropptaggsvamp A  V 
Hydnellum geogenium  (Fr.) Banker gul taggsvamp A  V 
Hydnellum suaveolens  (Scop.) P.Karst. dofttaggsvamp A  V 
Inonotus hispidus  (Bull.) P.Karst. pälsticka A  V 
Inonotus obliquus  (Fr.) Pilát sprängticka A  V 
Lenzites betulina  (L.) Fr. björkmussling A  V 
Phaeolus schweinitzii  (Fr.) Pat. grovticka A  V 
Phellodon connatus  auct. non (Schultz) Henn. A  V 
Phellodon melaleucus  (Fr.) P.Karst. svartvit taggsvamp
Phellodon niger  (Fr.) P.Karst. svart taggsvamp A  V 
Piptoporus betulinus  (Bull.) P.Karst. björkticka A  V 
Pisolithus arhizus  (Scop.) Rauschert ärtröksvamp A  V 
Pycnoporus cinnabarinus  (Jacq.) P.Karst. cinnoberticka A  V 
Tapinella atrotomentosa  (Batsch) Šutara sammetsfotad pluggskivling A  V 
Thelephora palmata  (Scop.) Fr. busksvamp A  V 
Trametes gibbosa  (Pers.) Fr. korkticka A  V 
Trametes hirsuta  (Wulfen) Lloyd borstticka A  V 
Trametes ochracea  (Pers.) Gilb. & Ryvarden zonticka A  V 
Trametes versicolor  (L.) Pilát sidenticka A  V